Synpunkter till Lennart.Wasling@culturum.se
Redaktörens egen hemsida

Sällskapets e-post: ad-sallskapet@bredband.net

Åter till
AD-sällskapets startsida

Danielsson, Anders, 1784–1839, politiker från Bondarp, [Gingri, nuv. Borås kommun] Västergötland, riksdagsman för bondeståndet 1809–35. Danielsson tillhör kretsen av berömda bonderiksdagsmän från de svenska ståndsriksdagarna. På sin sista riksdag 1834–35 företrädde han hela 27 härader. Han tog relativt tidigt ställning för den liberala oppositionen mot regeringen.

Danielsson var bondeståndets ledare från 1823 och närmade sig riddarhusoppositionen, i synnerhet C. H. Anckarsvärd och L. J. Hierta. Som oppositionsman verkade han för sparsamhet och avskaffande av de gamla grundskatterna och var kritisk mot ämbetsmannavälde och utökade försvarsåtgärder. Danielsson arbetade aktivt för förbättring av folkbildning och skola samt för en reform av den politiska representationen.

Ur Nationalencyklopedin.

 

 

 

SLÄKTFORSKNING I DEN HÖGRE SKOLAN
– En efterlysning från Tore Österhag


Riksdagsmannen och bondeledaren Anders Danielsson i Bondarp, född i Bräckås 1784, tillhörde en släkt som hade stora kontaktytor och därmed också var mycket geografiskt rörlig.

Att reda ut släkten har visat sig vara förenat med stora svårigheter, särskilt som kyrkoböckerna i Fristads pastorat är synnerligen summariska under 1700-talet.
 

Av Anders Danielssons äldre släktingar är följande personer inte återfunna.
 

Följande tre närstående är födda i Bräckås i Gingri församling:

Farfar Per Perssons broder:
– Anders Persson
 


född 1701, i januari

Fadern Daniel Perssons syskon:
– Katarina Persdotter
– Rebecka Persdotter

De båda systrarna kan även kalla sig Möller


trol. född 1741, den 26 april
trol. född 1750


Kusiner som är födda i Finnekumla Backgården i Rångedala församling:

– Peter Persson
– Johannes Persson
– Per Persson
– Lars Persson

Dessa fyra bröder kan även ha tagit sig släktnamn.
 

född 1778, den 21 augusti
född 1785, den 20 juni
född 1791, den 10 maj
född 1794, den 16 juli

Brorsonen i Hällstads församling:

Per Gustav Persson,

Han kallar sig även Danielsson


född 1822, den 21 december

 

 

I forskningen om Anders Danielsson är det angeläget att finna alla släktens medlemmar. Därför utfärdas härmed en vädjan till alla Sveriges släktforskare att titta efter i sina släktregister om det finns personer med namn och födelsedatum som överensstämmer med ovan angivna namnlista.

Dina tips och eventuella släktregister kommer att belönas med boken om Anders Danielsson som kommer ut om ett par år.


Tack på förhand!


 
Åter till AD-sällskapets startsida