Synpunkter till Lennart.Wasling@culturum.se
Redaktörens egen hemsida

Sällskapets e-post: ad-sallskapet@bredband.net

Åter till
AD-sällskapets startsida


Adresser och annan formalia


 

Sällskapets postadress

Anders Danielsson-sällskapet
c/o Tore Österhag
Triangelvägen 5
516 94 Dannike

Tfn 033 – 28 19 08 (b)
     070 – 948 90 49 (m)
 

Internetkontakt

Webbplats: http://www.culturum.se/Danielsson
E-post:      tosterhag@gmail.com
 

Organisationsnummer

80 24 50 – 4725
 

    
Åter till AD-sällskapets startsida