Synpunkter till Lennart.Wasling@culturum.se
Redaktörens egen hemsida

Sällskapets e-post: ad-sallskapet@bredband.net

Åter till
AD-sällskapets startsida


Medlemskap


Den som är intresserad av sällskapets verksamhet kan bli medlem genom att betala medlemsavgift.
 

»Medlemskap i föreningen kan erhållas av enskild person eller förening, som vill främja föreningens verksamhet. Medlem betalar årsavgift enligt regler och med belopp som årligen fastställs av föreningsstämman.»

(Föreningens stadgar, §3)
 

Medlemsavgiften är 100 kronor per år för huvudmedlem och 150 kronor för hel familj. Vi behöver öka vår medlemskår för att klara av våra åtaganden. Kanske är Du intresserad av vår verksamhet!?

Välkommen som medlem! 

 


 
Åter till AD-sällskapets startsida