Synpunkter till Lennart.Wasling@culturum.se
Redaktörens egen hemsida
Åter till
Frufällans startsida

 

Bebyggelse i Frufällan vid sekelskiftet 1800/1900

 
Förr i tiden (på 1800-talet och tidigare) var i princip all mark uppdelad mellan gårdar — »i mantal satt jord» — där storleken (skattekraften) angavs av mantalstalet. Gårdarna ägdes av bönder (skattegårdar), staten (kronogårdar) eller adelsmän (frälsegårdar). Den mark, som tidigare varit allmänningar, hade då skiftats och tillhörde nu gårdarna.

På gårdarna fanns annan bebyggelse än den som nyttjades av ägaren/brukaren. Torp, backstugor och undantagsstugor är exempel på detta, med olika status för de boende. Alla är de på något sätt hyresgäster hos gårdsägaren.

Merparten av området inom nuvarande Frufällan var tidigare en allmänning och endast en gård med gårdsstatus fanns inom gränserna. Det var Skogen eller Varpeliden i backen upp mot vägkrönet mot Sparsör.
 

Här gör vi en resa vid förra sekelskiftet, i huvudsaklig riktning från norr till söder, med någon liten avstickare:
 

Klinten

Fastighetsbeteckning: Lundagården Västra.
Adress: xxx
 

Klinten är ett torp som ligger norr om krönet mot Sparsör och därför inte inom Frufällans område. Här har det medtagits därför att ett missförstånd tycks vara för handen; vägskyltar och busshållplatser har olika benämning på området vid gränsen mot Sparsör. Och busshållplatsernas namn är mer att lita på än vägskyltarnas.

Torpet är ett av Fristads äldsta och fanns åtminstone redan 1730. Vid förra sekelskiftet bodde här arrendatorsparet Per Gustaf Pettersson och Alma Charlotta Carlsdotter.
Klinten (i Sparsör), 2008.

Nyskoga

Fastighetsbeteckning: Skogen 1:2
Adress (ungefärlig): Porfyrvägen 1
Avsöndring från Varpeliden/Skogen
 

Ett litet torp som kunde föda ett par kor. Det är »stamhemman» för släkten Friberg, vars barn Anna, Gustaf och August bott i närheten.


Nyskoga

Skogsbo

Fastighetsbeteckning (tillhörig): Rölle
Adress (ungefärlig): Frufällebacken 50
 

Torp på Rölles mark, drygt 100 m norr om Skogsslätt (se nedan). Beboddes från 1870 av en smed, som levde under enkla förhållanden. Kallades också Lullens, p.g.a. hans begivenhet på starka drycker. Revs omkring 1910.

 

Skogen eller Varpeliden

Fastighetsbeteckning: Skogen 1:1 – 1/8 mtl.
Adress: Gnejsvägen 2
 

Skogen är det enda hemmanet (= gården) inom Frufällans område. Den har också haft namnet Varpeliden under en period. Anledningen är denna:
 

   Det sägs att under slutet av 1700-talet hade Annika Jonsdotter en lönnkrog här. I december 1777, då hon var ensam hemma, kom en båtsman och en soldat för att röva. De krävde mat och pengar, men fick inte det, och båtsmannen slog då Annika i huvudet så att hon dog. Han stal också 6 riksdaler.

 Efter gripandet blev det förhör inför Vedens häradsrätt den 19 december samma år. Han erkände och dömdes att mista högra handen, halshuggas och steglas samt att ersätta pengarna. Han avrättades i juli 1877.
 

Efter händelsen kastade man upp varp, alltså stenar i en hög. Platsen fick från omkring 1810 namnet Varpeliden. 1907 bestämdes att namnet åter skulle vara Skogen.

Stamfastigheten Skogen låg på nuvarande adressen Gnejsvägen 2, med ladugård på andra sidan gatan (Gnejsvägen 1). Gårdens ägor låg på västra sidan om landsvägen.

Vid sekelskiftet beboddes Skogen/Varpeliden av

Ägare Johan Petter Svensson, f 1830

Hustrun Kajsa Emanuelsdotter, f 1814

Senare

Klas Oskar Friberg, f 1864

Hustrun Paulina Stensson, f 1869
Skogen eller Varpeliden, 1945.
Huset uppfört 1870; revs 2005.

Skogsslätt

Fastighetsbeteckning: Rölle 1:3.
Adress: Sandstensvägen 11
 
Detta är ett torp under Rölle gård, som ligger cirka 500 m norrut. Nuvarande hus är byggt 1908. Det avstyckades senare till en egen fastighet på 3 ha, med ägorna öster om landsvägen.

Torparen Per Alfred Andersson, f 1834

Hustrun Johanna Kristina Johansdotter, f 1844.
 

I någorlunda modern tid minns vi att ägaren hette Grönbäck.

Skogsslätt, 1948 resp. 2008.

Lilla Varpeliden

Fastighetsbeteckning (tillhörig): Håstorp
Adress (ungefärlig): Grusvägen 2
 

På den »ö» söder om Skogen, som ligger mellan nuvarande riksvägen och den gamla (nuvarande Grusvägen), låg fordom också ett torp, Lilla Varpeliden. Det var en oansenlig grå stuga med torvtak och ett utvändigt spjäll. Det var bebott från 1840-talet. Stugan försvann vid förra sekelskiftet.

 

Björkebacken

Fastighetsbeteckning: Håstorp 1:7
Adress: Klippvägen 2
 

Marken för det ursprungliga torpet bröts 1830 och låg 10-talet meter närmare vägen. Byggnaden på vidstående bild uppfördes 1916.

En skomakarverkstad som hörde till torpet flyttades vid nybyggnationen över vägen [Klippvägen]. Där bodde under 1950-talet en äldre kvinna, Hilma Andersson. Huset finns alltjämt kvar.
 

Torparen Olaus Johansson »Wettera-Olle», f 1825

Hustrun Inga Kajsa Larsdotter, f 1825
 

Av inbyggare i modern tid minns vi fam. Allroth, som under några år i början av 1950-talet hyrde ut till Sigvard Berggren (se rubriken Profiler).
Björkebacken i ny version.
Det gamla torpet låg närmare vägen.

Bäckabo el. Öreskog (»Siesings», Sjöviken)

Fastighetsbeteckning: Råstorp Östergård 2:3 – 1/32 mtl
Adress: Kapellvägen 4
 

Torpet bröts omkring 1820, troligen av en soldat från Vikåsatorpet (se nedan). Vid sekelskiftet ägdes torpet av August Larsson.

Arrendator Gabriel Pettersson, f 1835

Hustrun Kristina Larsdotter, f 1833

+ 3 barn
Frisörmästare Thor Siesing (1882–1954) köpte fastigheten 1925. Han uppförde det nuvarande bostadshuset 1935. <bild fam. Siesing>
Torpet Bäckabo (överst) revs och ersattes av en villa 1935.
Efter ny fastighetsbildning kallas den numera Sjöviken.

Vikåsatorpet/Wikåsen

Soldattorpet Vikåsen
Adress: Kapellvägens förlängning
 

Torpet hade beteckningen Elfsborgs kompani nr 41 (Håstorps rote) under Kungl Westgöta regemente (I 6), tidigare benämnt Västgöta Kavalleriregemente, med förläggning på Axvalla hed.

Detta är det enda soldattorpet inom Frufällan.

Sjuhäradsbygden är normalt upptagningsområde för Elfsborgs regemente (I 15), men vissa soldattorp hör till I 6.
 

Udden som skjuter ut i Öresjö norr om samhället heter Vikåsaudden och viken (som en gång var en fin badplats) heter Vikåsaviken. I folkmun har platserna förstås alltid kallats »Ohlsons udde» respektive »Siesings vik». Torpet låg 20 m söder om nerfarten till gamla badplatsen mitt i viken.

Soldaten Sven August Gren, f 1853

Hustrun Anna Lovisa Andreasdotter, f 1846

+ 7 barn, f 1875–90
 

På 1950-talet bodde Helga och Erik Malmberg i stugan på somrarna. Huset revs på 1970-talet. Idag syns inga rester. (En broder Malmberg bodde på höjden strax intill.)


<större färgbilder på Vikåsen>


Soldattorpet (ST) Vikåsen, 1958.
Torpet låg nära gamla badplatsen.

Ledstorp

Fastighetsbeteckning: Längjum Ledsgård 6:1
Adress: Kapellvägen
 

Ledstorp bebyggdes på 1870-talet. Som framgår av namnet är det ett torp under Längjum Ledsgården. Det låg granne med Allhuset (f.d. Församlingshemmet). Rester av grunden finns kvar och trumman vid bäcken vid Kapellvägen visar var infarten låg. Bebott till 1956. Boningshuset revs 1962. Vid sekelskiftet bodde här:

Arbetaren/repslagaren Per Gustaf Larsson, f 1844

Hustrun Anna Sofia Andersdotter, f 1839


Över fastigheten svävar sedan 1969 en högspänningsledning, som går mellan Sjömarken och Ulricehamn.
Ledstorp, 1948.

Frufällan

Fastighetsbeteckning: Längjum Frugården 4:6 – 1/32 mtl
Adress: Loggvägen 6
 

Ursprungligen ett torp under Längjum Frugården, som senare friköpts. Detta torp har givit namn åt hela samhället Frufällan. Läs mer om detta under avsnittet Vad betyder namnet Frufällan?

Torpet bröts upp på 1830-talet och friköptes (och sattes i mantal) av torparen 10-talet år senare.

Ägare enkan Inga Kajsa Magnidotter, f 1829

s Johan Alfred Augustsson, 1858–1945

d Mathilda Sofia »Sôffi» Augustsson, 1860–1940

d Amanda Josefina Augustsson, f 1865

d Alma Charlotta Augustsson, f 1867

Syskonen Johan, »Sôffi» och Alma var de sista som bodde i torpet. De skötte också grindarna vid järnvägen. Vid Johans (»f.d. banvakt, pensionerad pga. svaga ögon») död 1945 flyttade kvarvarande systern Alma (»f.d. grindvakt») till släktingar i Sparsör.

Byggnaden stod sedan öde, men upprustades och användes under några kring 1960 som scoutstuga. Boningshuset revs i mitten av 1960-talet.


Torpet Frufällan, 1948 resp. 1958.
Gav namn åt hela samhället.

Skinnfällan (Jakobsdal, Nybygget); Villa Örnboet

Fastighetsbeteckning: Längjum Skinnargård 2:17 – 1/16 mtl
Adress: Skogsrydsvägen 121
 

Storskiftet på dessa marker genomfördes omkring år 1800. Torpet har brutits upp strax därefter. Ursprungligen ett torp under Längjum Skinnargården (fälla = svedja), som satts i mantal.

Flera ägare hade stället, men vid sekelskiftet stod Levander (se nedan) som ägare. Han kallade stället för Jakobsdal, efter sitt förnamn.
 

Banmästaren/tegelbruksägaren (vid Skalle) Jakob Emanuel Levander, f 1822

Hustru 1 Britta Andersdotter, f 1824

Hustru 2 Anna Stina Nilsdotter, f 1856

 

Textilfabrikören V Gust. Rydin köpte torpet och avstyckade därifrån sin sommarbostad Lissbo (Riggvägen 5)

Under 1930-talet arrenderades arrenderades stället av Joh. Teodor Andersson och hustrun Ellen Grundström.
 

Där torpets boningshus en gång låg ligger nu en villa. Den uppfördes 1936 av dåvarande ägaren till Industri AB Damtrikå fabrikören Axel Öhrn. Han gav också namnet till villan: Örnboet. Fabriksbyggnaden, på andra sidan landsvägen, ligger delvis på den plats där torpets ladugård låg.
Torpet Skinnfällan el. Jakobsdal.


Örnboet (efter Axel Öhrn).
På denna plats låg tidigare torpet Skinnfällan.

Espingstorp, »Tullen»

Fastighetsbeteckning: Längjum Stommen 1:4 – 1/16 mtl
Adress: Skogsrydsvägen 106
 

Ursprungligen ett torp under Längjum Stommen. Senare friköpt och den gård som längs fram i tiden var i bruk. Ladugården finns ju kvar.

Stället är ju i första hand känt under namnet Tullen. Här upptogs en gång vägtull, men inte varutull. Detaljer kring detta står att läsa under avsnittet Landsvägen Borås-Fristad.

Vid sekelskiftet var ägarna många, och här är några av dem:

7/144 ägare Kristina Andreasdotter, f 1836

1/144 ägare enkan Anna Britta Andreasdotter, f 1834

s. Johan Oskar Andreasson, f 1870

d. Selma Charlotta Andreasdotter, f 1873 (hon övertog fastigheten och sedan gick den till hennes son Karl Gustafsson, f 1900 »Kalle på Tullen»)

dessutom verkar

1/116 ägas av Per Nyman i Borås, och

1/432 av V Strid i Borås
 

Villan bortom (Stommen 1:5) det ursprungliga torpet (med den kvarvarande ladugården) är en avstyckning och kallas Espingstorp.
Det gamla Tullen, rivet omkring 1972.


För vidare studier rekommenderas boken Torpen i Fristads socken av Gustaf Thulin.
 


 
Åter till Frufällans startsida