Synpunkter till Lennart.Wasling@culturum.se
Redaktörens egen hemsida
Åter till
Frufällans startsidaBebyggelsenamn – namn på villor, sommarstugor m.m.

(Dessutom länkar till byggnads- och personhistoria på vissa fastigheter – skicka gärna in fler gamla bilder!!!)

Numera är en gatuadress det vanligaste sättet att ange läget för ett hus. För Frufällans del infördes detta omkring 1975 (Ankar- och Rodervägen 1978). När man innan dess ville tala om var någon bodde eller adressera en försändelse var det husnamn som gällde; som adress kunde också fyrsiffriga boxnummer användas.

De som skötte tidnings- och postutkörning kände nog namnen väl, men gemene man måste ta fasta på vissa kända platser i samhället för att orientera sig: Arnhamra, Västerhill, Solhult, Skogen, Berget, Damtrikå, Bastun, Tullen, Siesings eller Kaffe-Lisas var några. Med dessa som referenser hittade (nästan) alla rätt.

Frufällans utbyggnad

Inom det område som idag kallas Frufällan har utbyggnaden skett i etapper. Av förteckningen framgår, att under 1930-talet rådde en verklig nybyggaranda i samhället och inte mindre än cirka 70 villor byggdes. Här visas en ungefärlig omfattning under olika tidsperioder:
 

Årtal

Antal, cirka

Typ

– 1900

10

1 gård + torp (se separat förteckning)

1900–30

15

Exklusivare sommarhus vid sjön + s.k. lägenheter (=villor)

1931–35

35

Villor (enklare sommarstugor ej medräknade)

1936–40

35

Villor + industri

1941–45

12

Villor

1946–50

20

Villor

1951–54

 6

Villor

1955–66

(byggnadsförbud)

2 industribyggnader

1966–

?

Villor

Befolkningsutvecklingen i Frufällan 1960–2005

År

Folkmängd

1960

441

1965

444

1970

467

1975

507

1980

501

1990

700

1995

779

2000

810

2005

884


En nutida sammanställning visar följande fördelning i boendet: 859 personer bor i 299 småhus, 4 hyreshus och 3 lantbruksfastigheter.

 Ålderfördelning: 0–7 år: 102 personer; 8–16 år: 143 pers (67 % pojkar); 17–19 år: 39 pers; 20–64 år: 503 pers; 65– år: 72 pers.

Gamla villanamn

Nedan har de flesta gamla fastigheter förtecknats gatuvis, med sina gamla bebyggelsenamn. Ett försök har också gjorts att förklara varifrån namnet kommer. Vidare finns det efternamn på boende på de olika fastigheterna.

Ibland ser byggnadsår och årtal för första boende ut att inte stämma överens. Det kan bero på flera faktorer, förutom rena fel. På trettiotalet köpte många boråsare tomter härute och byggde enkla sommarstugor, där de aldrig var mantalsskrivna. Efter en tid bestämde de sig för permanent bosättning och byggde om stugan till en villa. Särskilt vanligt var det uppe på Berget (gamla Himlabacken), men också på flera andra platser hände det. År 1948 fanns det för övrigt (fortfarande) 15 sommarstugor i samhället.

Många hus – nästan alla med två våningar – hyste hyresgäster. Det var ju ett bra sätt att finansiera byggandet, och att bo på mer än en våning var lyxigt. Av dessa hyresgäster är det påfallande många, som efter några år bygger en egen villa. I några hus, t.ex. Arnhamra, Västerhill och Centrum, bodde inte ägaren själv utan alla lägenheter hyrdes ut.

Namntyper

I kolumnen Namnets bakgrund nedan har gjorts ett försök att förklara namnens ursprung. De namn som förekommer i Frufällan är av följande slag:

1) Fantasinamn – de flesta villorna fick namn som svårligen kan kopplas till annat än ägarens fantasi. Exempel: Gullbo, Solkullen och Björkelund.

2) Lägesnamn – »Läget» anges på många fastigheter. Öre- har koppling till Öreskogen, som är namnet på åsen mellan Frufällan och Sparsör. Berg-, -klint och liknande tyder på en höglänt belägenhet, några har koppling till ett sjönära läge osv. Exempel: Öreklint, Högalid, Västerhill och Udden.

3) Ägarnamn – en intressant kategori är de fastigheter som har namn efter en ägare, i allmänhet den förste. Senare ägare har ibland inte varit så nöjda med namnet utan gjort ett byte. Exempel: Aspudden, Gerdhem och Örnboet.

4) Gamla namn, på de fastigheter som fanns innan villabebyggelsen satte fart på 1930-talet, följer ovanstående men har även egna förklaringar. Exempel: Frufällan, Tullen och Skogen.

Förkortningar och förklaringar

Vid storskiftets genomförande omkring år 1800 överfördes marken i nuvarande Frufällan, som tidigare varit allmänning, på nedanstående gårdar. Därifrån kommer de fastighetsbeteckningar som ännu gäller (med några få undantag). Merparten av marken gick alltså till Längjumsbyn (strax norr om stationssamhället Fristad – Längjum var en gång en egen socken).

Nedanstående gårdar, med förkortningar som används i tabellen nedan, har haft mark i Frufällan, som sedan sålts till villatomter:
 

Fristad Längjum

Förkortning

Fristad (övrigt)

Förkortning

Håstorp
Längjum Frugården
Längjum Frälsegården
Längjum Ledsgården
Längjum Skinnargården
Längjum Stommen
Längjum Storegården
Råstorp Västergården
Råstorp Östergården
Längjum (nybild. fastighet)


L Fru
L Frä
L Led
L Ski
L Stm
L Stor
Rå Vg
Rå Ög
Längj

Lundagården Västra (Sparsör)
Rölle (Sparsör)
Sölebo Stora (vid kyrkan)

Skogen, stamfastighet (Frufällan)

Jutagärde, stamfastighet inom Torpa socken. Området kring gamla järnvägsstationen hörde till Jutagärde. Ingen bebyggelse finns där.

Lu Vg
Rölle
Sö St

Skog


I de fall två årtal (34/45) anges som Byggår betyder det att en större ombyggnad skett, inte sällan från sommarstuga till villa.
 

Fast.-beteckn.
Gatuadress
Bebyggelsenamn
Namnets bakgrund
Byggår
Ägare (Boende) [h:hyresgäst]

Väster om järnvägen


L Stm 1:7


Skogsrydsv 95


Aludden


Sommarvilla fr sekelskiftet; fam Ahlblad


1901


Ahlblad, Skoglund(29), ännu i släktens ägo

L Stm 1:xx

Skogsrydsv 102

»Hedbergs hage»

Efter gammal skomakare

72

Rughaven(72)

L Stm 1:61
(1:20)

Skogsrydsv 103

Hagen

Sommarvilla fr sekelskiftet

 

Bergengren, Jönsson(59), vonSzelle(c70-2012)

L Stm 1:62

Skogsrydsv 105

Hagen

 

 

Regnér(64-71), Abrahamsson-Asphäll(c70)

L Stm 1:63

Skogsrydsv 107

Hagen

 

 

Johansson(59), Lindblom(?)

L Stm 1:5

Skogsrydsv 104

Espingstorp

 

c10

Pettersson(11), Andreasson(39), Söderlund(46), Forsblad(67)

L Stm 1:4

Skogsrydsv 106

Tullen

 

<00/45

Gustafsson(32), Rughaven

L Stm 1:10

<rivet>

Udden

Sommarvilla fr sekelskiftet; Läget

10

Ohlsson

L Stm 1:9

Skogsrydsv 109

Björkhaga (-en)

 

 

Tidblad(sommar), Lusensky(61), Tillsten(66)

Längj 8:2

Skogsrydsv 118

»Panncentralen»

f.d. industrilokal

 

(panncentral, Bergsbo, Antik), Badkobeh(07)

L Ski 2:15

Skogsrydsv 119

Björkekullen

 

 

Hjertberg(36), Linnér(42), Nilsson(43), Bergstén(44), Johansson-Tenvid(46)

L Ski 2:17

Skogsrydsv 120

Örnboet
(Skinnfällan)

Efter Axel Öhrn;

torpet Skinnfällan

 

AxÖhrn(37), Johansson(43), Rosvall(69), Larsson(76)

Längj 10:1
(L Sk 2:68)

Skogsrydsv 121

Centrum

Läget

36

 

Enevold(38), Rud.Öhrn(39), Bengtsson(46)


L Frä 3:45


Kapellvägen 1


Björkhem


 


30


Granath(30), Andersson(45), [h: Mossberg(45), Emil Gustafsson(46)]

L Led 6:1

Kapellvägen (3)

Ledstorp

Efter stamfast. Ledsgården (högsp.ledning 1969)

1890

Larsson(-26), Nilsson(30), Andersson(36), Svensson-Rämme(36-56)

Rå Ög 2:3

Kapellvägen 4

Bäckabo

Gammalt torpnamn

00/36

Essén(99), Siesing(36), [h:Axelsson(57), Pettersson(58), Hållpås(59)], Pettersson(64)

Rå Ög 2:12

Kapellvägen 4

Sjöliden

<avst fr Bäckabo; samma hus>

(70)

 

Rå Ög (2:3)

Kapellv:s forts

Vikåsen

Gammalt soldattorp

1850

Gren(-01), Gren(02)


L Ski 2:13


Distansvägen 11


Soludden


 


34


Svensson(34-95)

L Ski 2:16

Distansvägen 12

Skogshill [1]

 

33

Andersson(33), Ternander(c75)

L Ski 2:20

Distansvägen 14

Millford/
Lillstugan
(39)/
Granhill
(55)

 

34/39

Sandahl(34), Tillander(39), Lundberg(65)

L Ski 2:120
(2:18)

Distansvägen 15

»Maute's»

<avstyckad fr 2:18>;
 rivet/nybyggt

c33
c85

Maute(c33-85), Lund

L Ski 2:19

Distansvägen 16

Altorp

 

33

Johansson(33), Svensson(43), Pilblad(46), Hallberg(61), Hagert(64), Jareteg


L Frä 3:58


Trossvägen 3


Gyllebo


 


35


Norrman(38), Andersson(c78), Arvung

L Fru 4:6

Trossvägen (6)

FRUFÄLLAN

Gammalt torpnamn; samhällets ursprungsnamn

1880

Andersson(-45), [scoutstuga (-58), revs -c65]

L Frä 3:64

Trossvägen 7

Björkliden

 

(32?)54

Pettersson(32? som-bost), Andersson(54)

L Frä 3:51

Trossvägen 9A

Stenhammar

Stenig tomt, enl. 1:e äg.

30/38

Lundin(35), Fridén-Manskog (85)

L Frä 3:50

Trossvägen 9B

Skogstorpet

 

30

Lund(42), Larsson(48)


L Stor 5:8


Riggvägen 5


Lisbo/Lissbo


Eft. Rydins hustru Elisabet. Sommarvilla fr sekelskiftet


 


Rydin(som-bost), Andersson(33), G.Björkman(58), P.Björkman(91)


L Ski 2:34


Rodervägen 2


Albo


 


34


Johansson(34), Hanell(35), Bengtsson(58)

L Ski 2:33

Rodervägen 4

Solbacken

 

34

Vestlund(35), Larsson(51), Carstensen(66)


L Ski 2:36


Loggvägen 1


Hörnhem


Läget: i gathörn


36


Andreasson(35), Eliasson(38), Rolén (68), Elvshammar

L Ski 2:119)
(2:18)

Loggvägen 2

Vilhelmshöjd

Efter Motz svärmor Vilhelmina(?)

36

Motz(40), Hegg(67), Corbé

L Ski 2:23

Loggvägen 3

Gerdhem

Efter äg. Gerda Lindblom

35

Lindblom(34)

L Ski 2:57

Loggvägen 5

Berghall/
Nybo
(37)

 

34

Mårtensson(34), Lundgren(37)

L Ski 2:56

Loggvägen 7

Örehäll

 

46

Emanuelsson(45), Emanuelsson(86), 2014

L Ski 2:5

Loggvägen (8)

(Skinnfällan)

Ej ursprungl. Skinnfällan; endast fast-beteckn

c30

Hafström(-64)

L Ski 2:55

Loggvägen 9

Granebo

 

34

Haglund(37), Bergstén(41), Fhinlöf(44), Kvist, Corbé(04)

L Ski 2:28

Loggvägen 10

Rosenhill

 

34

Sahlén(34)

L Ski 2:54

Loggvägen 11

Karénhill (?)

 

c40

Svalander

L Ski 2:108

Loggvägen 12

Viggenäs/
Vialla
(65)

Efter äg. Wigelius/

Vialla=stor fam. Ekbladh

26/42

Wigelius(34), Ekbladh(46), Augustsson(76)

L Ski 2:29

Loggvägen 14

Larsgården/
Aspudden
(44)/
Skinnargården
(56)

Efter äg. Karl Larsson resp. Arvid Asp
(resp. fastighetsbeteckn.)

34

Larsson(35), Klevenfeldt(43), Asp(44), Moberg(56)


Längj 16:1
(L Ski 2:61)


Mastvägen 1


Lillgården


 


34


Ahlstrand(34), Wingård(43), Hedberg(45)


L Ski 2:35


Ankarvägen 1


Arnhamra


Byggm Nilssons son Arne hamrade


34


Äg: Nilsson(34), [hyresgäster], Gustafsson(54), Fransson(66)

L Ski 2:21

Ankarvägen 3

Björkåkra

 

07

Nilsson(33), Svensson(56)

L Ski 2:69

Ankarvägen 5

Rutan

Efter äg. Rut Margit Larsson (senare Gullbo)

36/47

Larsson(36), Norén(41), Hallin(46), Sandell(61), Kniberg(66), Josefsson


L Ski 2:22
(L Ski 2:121)


Höjdvägen 1


Granberga


rivet/nybyggt (tomten delad)


32


Erixon(32), Fransson(42), Hegg

L Frä 3:84

Höjdvägen 2

Solliden

 

33

Gustafsson(33), Soc.Dem.Kvinnors sommar-hem(35-48), Larsson(48), Rylander(49), Hellén(61), Bolmstrand, Wihl(89)

L Frä 3:56

Höjdvägen 6

Skogsklinten

Läget

46

Pehrsson(46), Katus(51)

L Frä 3:59

Höjdvägen 8

Forest Hill

Whiskey – Old Canadian!!!

70

GunnarOhlsson(70), BÅAndersson(83)

L Frä 3:60

Höjdvägen 11

Skogshall

 

35

Karlsson(36), Holm(43)

L Frä 3:56

Höjdvägen 12

Eriksberg

Efter äg. Bror Erik Henriksson

34

Henriksson(34), Andersson


L Frä 3:73


Signalvägen 2


Olfbo


Efter äg. Astor Olof Karlsson


42


Karlsson(42), Lundqvist(45), Ingeström(54), Abrahamsson(69), Kangru(c78)

L Frä 3:71

Signalvägen 4

Valbo

 

37

Sjöqvist(37), Swedengren(45), Reskow(52), Andersson(53), Gårdling

L Frä 3:61

Signalvägen 5

Maxbo/
Sjöblick
(47)

Efter förste ägarens son Max Axel (*24)

35

Jonasson(35), Wingård(44), Söderholm(47), Svalander(69)

L Frä 3:78

Signalvägen 8

Björkebacka
   (-bo)

 

36

Kvint(36), Lindholm(39), ÅkeOlsson(40), Andersson(53), Tordenborg(65)

L Frä 3:49

Signalvägen 11

Stenenäs

 

(17)

Pettersson & Hedberg(30)

L Frä 3:48

Signalvägen 13

Ullebo

Efter dottern Ulla Börjesson (*32)

(27)37
(?)

Börjesson(37),Ragnarsson(9?)

L Frä 3:52

Signalvägen 15A

Bergvik

Läget; nedbrunnet/nybyggt (90)

35

Palmqvist(37), xxx(90)


L Frä 3:74


Utkiksvägen 1


Solstugan


 


45


Netsö(44), Eriksson(45)

L Frä 3:55

Utkiksvägen 2A

Bergkullen

Läget

40

Olsson(41)

L Frä 3:57

Utkiksvägen 2B

Österäng/
Öreskog
(62)

 

34

Börjesson(34), Jansson(62), Karlsson(67), Sandbecker

L Frä 3:76

Utkiksvägen 5

Björkås

 

54

Nilsson(54), Paulsson(56), Lagström(59)

L Frä 3:70

Utkiksvägen 8

Frulyckan

Inspirerad av Frufällan

66

Johansson(66)

Öster om järnvägen – söder om järnvägskorsningen


L Ski 2:72


Tjädervägen 3


Bergsliden


Läget


39


Bergqvist(39-97)

Längj 9:3
(L Ski 2:xx)

Tjädervägen 6

(Längjum)
Ransäter
(59)


Efter äg. Rahn

 

Söderblom(48-49), Eklund-Björnsson(50), [h:Brandt 50-54, Elander 55-59, Ekberg(60)], Rahn(59),

Längj 9:10
(L Sk 2:xx)

Tjädervägen 9

Bäckhem

Läge vid bäck

48

Martinsson(48)

Längj 9:8
(L Ski 2:xx)

Tjädervägen 11

Stigbäcken

Läge vid samma bäck

49

Moberg(49), Holmqvist(56)


L Ski 2:70


Ejdervägen 14


Viken


 


37


Persson(38), Skoglund(40), Svensson(42), Andersson(75)

L Ski 2:59

Ejdervägen 18

Solängen

 

35

Persson(34), [h:Tapper]

L Ski 2:40
  (2:58)

Ejdervägen 20

Funkhem/
Solsäter

Inspirerad av 30-talets funkisstil

37

Wennergren+Linusson(45), Johansson(48), Hallberg(50), [h: Evert & Linnea Andersson]

L Fru 4:10

Ejdervägen 22

»Konsum»/
Örehus
(63)

 

47

Fristads Koop. Handelsförening(47) [h: Lund mfl konsumförest., Wennerbrink], Andersson(63)

L Fru 4:9

Ejdervägen 26

Björkelund [2]

 

32/44

Andersson(32), Wasling(39), Wennberg(81)


L Ski 2:42


Himlabacken 1


Ingesberg


Efter äg. Franssons hustru & dotter Ingeborg


37


Bernh. Fransson(35), Sjöström(44), Öhlander(47) [h:Malmborg, Svensson]

L Ski 2:27

Himlabacken 3

Mariehill

Efter äg. Susanna Maria Törnqvist

42

Törnqvist(43), Thorstensson(69), Ingerholt

L Ski 2:71

Himlabacken 4

Robo

 

39

Frans Fransson(36), Pettersson(40)

L Ski 2:98

Himlabacken 5B

Granbacken 1

 

33/41

Johansson(41)

L Ski 2:45

Himlabacken 5C

Granbacken

 

35

Pettersson(36), Tichy

L Ski 2:37

Himlabacken 6

Lillsätra

 

37

Persson(35), Janhager(68)

L Ski 2:38

Himlabacken 8

Nolbacken

Efter äg. Erik Nolborg

 

Nolborg(37), Nittborn


Längj 11:1
(L Ski 2:53)


Ugglebovägen 5


Ugglebo(et)


Efter ugglor på tomten


37


Karlsson(36), Ekblad

Längj 14:1
(L Ski 2:52)

Ugglebovägen 7

Bunnelsberg

Efter äg. Gunnar Bunnel

37

Bunnel(37), Reimer(44), Nittborn/Berggren


L Ski 2:60


Orrevägen 3


Gullbo


 


36


Ekström(35), Halldén(36), Axel Larsson(44), (Gösta(69))

L Ski 2:26

Orrevägen 4A

Lillhamra

Jmf Arnhamra

40/65

ILarsson(65)

L Ski 2:44

Orrevägen 4B

Tureberg

Efter äg. Ture Eriksson

34

Eriksson(34), Karlsson(59), Karlsson(60), Johansson/Falk(62), Pärleholt(69)

L Ski 2:39

Orrevägen 5

Västerhill

Läget: väster om berget

38

Gust. Larsson(43), [h:GLarsson, RJohansson, Lövdahl, YJohansson, Axelsson(69)]

L Ski 2:25

Orrevägen 6

Hebo

Efter äg. Olof Hedin

34

Hedin(34-42), Björklund(42), Sandell(44), Karlsson(45), Ryberg(46), Berglind(48), Johansson(55), BjörnBjörnsson(69)


L Ski 2:106


Peder Gyltas
väg
13


Rönneberga


 


c45


Erlandsson(45), Svanå(48), Hallberg(56), Appelqvist(67), Hägglund(74)

L Ski 2:75

P Gyltas väg 14

Rönninge

 

46

Andersson(46), Billing(87)

L Ski 2:74

P Gyltas väg 15

Utsikten

Läget

47

Simlund(47), Sjölin(50), Wallin(54), Karlström(83)

L Ski 2:58

P Gyltas väg 16

 

 

38?

LennartÖhrn

L Ski 2:66

P Gyltas väg 17

Björkebacken

 

35

Karlsson(40), Stolt(45-80)

L Ski 2:78

P Gyltas väg 18

Sollid

 

38(72)

AxelJohansson(38), Claesson(72/76), LÖhrn

L Ski 2:51

P Gyltas väg 19

Backe

Läget

 

Hansson(58)

L Ski 2:90

P Gyltas väg 20

Högalid

Läget

40

Bengtsson(42), Pettersson(64), Johansson(88), Bellini

L Ski 2:65

P Gyltas väg 21

Fridhem

 

c40

Engqvist(49), Lindroth(51)

L Ski 2:82

P Gyltas väg 23

Selberga/
Solberga

Efter äg. Sehlman

c38

Sehlman(36), Dahl(37), Christensen(46)

L Ski 2:92

P Gyltas väg 24

Holmsäter

Efter äg. Olof Holm

c39

Holm(39), Nilsson(45), Nilsson(91)

L Ski 2:86

P Gyltas väg 27

Lilla Skansen

 

 

(som.stug)


Längj 12:x
(L Ski 2:76)


Fasanvägen 1


 


 


 


SO/SolveigAndersson

Längj 12:1
(L Ski 2:77)

Fasanvägen 3

Högsbo

Läget

40

KarlRutPersson(44), Hillevidsson(xx)

L Sto 9:25

Fasanvägen 5

Solklinten(?)

 

40

ÅkeDavidsson(som.stug.)

L Sto 9:14

Fasanvägen 7

Lilliansbo

Dottern Lillian

40

HansDavidsson(som.stug.)


L Ski 2:94


Viggvägen 3


Rönnek


 


 


Andersson, Gösta & Linnea(65)

L Ski 2:95

Viggvägen 5

Lövåsa

 

43

Pettersson(44), Andersson(47), Brodin(48), Håkansson(54), Purda(74)

L Ski 2:79,80

Viggvägen 6

Bergklinten

Läget

42

KarlJohansson(42), brodernJohnJohansson(44)

L Ski 2:96

Viggvägen 7

Solhöjden

 

42

Roos(42), Lundgren

L Ski 2:81

Viggvägen 8

Bergsbo 2

Läget

47

Karlsson(47)


L Ski 2:103


Örnvägen 5


Granhamra


 


c45/63


Eriksson(63), Johansson(69), Larsson(70)

Öreås 1:10

Örnvägen 10

Alphyddan

 

46

AxelÖhrn(46), Fagerlund(c50), Blanc/Lönn(05?)

Öreås 1:3

Örnvägen 11

(Öreås)

Efter stamfast*)

 

Larsson(46), Linis(50?), Granroth(74)

Öreås 1:2

Örnvägen 13

»Huset som brann»

 

45

Axel Öhrn(45)

*) OBS! Fastigheterna Öreås ligger i Gingri socken, Ås härad; Öreås är sammanlagda utmarker som tidigare hörde till Krökling och St. Kil i Gingri.
 

Öster om järnvägen – norr om järnvägskorsningen


Rå Vg 1:6


Frufällebacken12


Dalhem


 


45


Larsson(45), Johansson(56-82)

Rå Vg 1:5

Frufällebacken 14

Furubo

 

35

Johansson(36), Nilsson(39), Andersson(88)

Hå 1:10

Frufällebacken 16

Dovrehall

 

34

Johansson(34)

Hå 1:9

Frufällebacken 18

<forts. nedan>

Lycksäter

 

33

Bohlin(34), Rosén(67)


Hå 1:23
(avsty. fr
Hå 1:7)


Klippvägen 2


Björkebacken


Gammalt torp i närheten


17


Lindström(-06), Andersson(06), Skoug(15), Isberg(20), Larsson(30), Allroth(45), [h: Berggren(51-54)], Sörensen(61), Wallin(71)

Hå 1:14

Klippvägen 5

Skogsdungen

 

48

Mörk(48), Andersson(85)

Hå 1:16

Klippvägen 8

Öregården

Läget

34

Söderholm(34), Algots AB(47) [för anställda], CV Johansson(53), Alfr. Johansson(68), Hahne(86)


Hå 1:17


Grusvägen 1


Varpeliden


Efter torpet Lilla Varpeliden på samma plats


c45/60


Axelsson(60), Johansson(88)

Hå 1:11

Grusvägen 6

Åsastugan

ÅSA=Ånimskogs Sågverks AB (elementhus)

34

Nils »Åsa-Nisse» Persson(35)

Skog 1:3

Grusvägen 10

Björkelund [1]

 

08

Svensson(08), Gustavsson(45), Svärd(77)


Rölle 1:3


Sandstensvägen 18


Skogsslätt/

Villekulla (80)


Gammalt torp/gård/
Efter äg »Ville» Wilgotsson


<00/08


Samuelsson(08-26), Grönbäck(29), Wilgotsson(80)


Rölle 1:8


Frufällebacken 42


Solvind


 


53


Eriksson,Lennart(53)

Rölle 1:14

Sandstensvägen 7

Röllbo

Efter stamfast. Rölle

 

Eriksson,Arne(62)

Rölle 1:11

Frufällebacken 46

Östergyllen

 

45

Haak(45), Eriksson,Thure(55)

Rölle 1:10

Frufällebacken 48

Ekhaga

 

44

Sandgren(44), Olsson(88)

Rölle 1:9

Frufällebacken 50

Vänåkra

 

43

Johansson(43), Carlander(47), Furälv(49), Wallenius(51), Sturesson(71)

Lu Vg 1:7

Frufällebacken 52

Lundaskog

Efter stamfast. Lundegården

47

Ohlsson(48), Arvidsson(50), Oskarsson(50), Piläng(63-67), [h: Öhlander(64)]


Rå Ög 2:17


Kvartsvägen 2


Solgläntan


 


40


Kristiansson(40), Fridolfsson(40)

Rå Ög 2:18

Kvartsvägen 4

»Sme'n Westers»

 

c40/62

Wester(c40), Westermark(62), Finstad(77)

Rå Ög 2:24

Kvartsvägen 5

PersBo

Efter sönerna Per (*48) & Bo (*51)

52

Rosendal(52)

     Nedanstående 3 rader innehåller namn på äldre bebyggelse, som låg på mark tillhörande Bäckabo (Rå Ög 2:3). Alla numera rivna.

Rå Ög 2:3

Kvartsväg. (7-15)

Barvabo

Efter äg. födelsesocken Barva (D län)

 

Svensson (dotter Siesing)

Rå Ög 2:3

Kvartsväg. (7-15)

Granvik

(gammalt hus)

 

Siesing(49-89)

Rå Ög 2:3

Kvartsväg. (7-15)

S:a Öreskog/
Sjöbacka

Läget

 

Frans Samuelsson(05-45), Folke Gustafsson(-58)[fosterson]

Rå Ög 2:16

Kvartsvägen 8

Björkhaga

 

39

Palmén(39), Hagborg(47), Pöhnert(65)

Rå Ög 2:13

Kvartsvägen 10

Örehill

Läget

68

Lindgren(68)

Rå Ög 2:11

Kvartsvägen 16

Sjötorp

Läget

35

Sjölin(35), Eliasson, Hörder

Skog 1:22

Kvartsvägen 17

Solhult

Avsöndr fr Varpeliden 1902 

02/17

Ekelund(02), Sandgren(38)

Skog 1:21

Kvartsvägen 20

Gröne Vallen

Huset flyttat fr Borås; hade namnet redan där

c30

(Äg: G Lindgren), Bååk(35), Ekelund(38), Olsson(41), Lundgren(48), Davidsson(61)

Skog 2:1

Kvartsvägen 26

Ängsgården

Läget

49

Andersson(49), Andersson(66)

Skog 1:18

Kvartsvägen 33

Örehöjd

Läget

48

Wihlborg(48), Lindhoff(56), Tyrén(64), Fröberg(73)

Skog 5:1

Kvartsvägen 31?

Örevik

Läget

47

Nilsson(47), Jacobsson(59)

Skog 1:19

Kvartsvägen 39

Grusäter

 

39

Hansson(39), Schenkel(42), Friberg(71)


Skog 1:1


Gnejsvägen 2


Skogen (Skoghem)


Före 1907 kallades gården Varpeliden


1870


Friberg(-05), Sjö(08), h:Junggren(08), Sjöstedt(23), Johansson(26), Pedersen, Lundin(41), Spånglund(88), LÅPersson

Skog 1:27

Gnejsvägen 18

Högsäter

 

c52

Björkman(52), Danielsson(54)

Skog 1:25

Gnejsvägen 20

Skogsborg

Efter stamfast. Skogen

47

GustFriberg(45) [h:Pettersson(47), Larsson]

Skog 9:1

Gnejsvägen xx

Eveberg

Efter äg. hustru Eva

 

GunnarFriberg(59)


Skog 1:2


Porfyrvägen (1)


Nyskoga 1


Avsöndr fr Varpeliden 1900

(Bel. ngt söder om nedanst.)


1900


Friberg (Gunnar, Anna, Gustaf, August föräldrar)

Skog 1:26

Porfyrvägen 1

Nyskoga 2

 

c45

AugustFriberg


Lu Vg 1:16
(1:14)


Klintvägen 2


Gullberga
/Lilleskog
(61)


 


c50


Arvegren(50), Herling(61), Eckerström(89)

Lu Vg 1:15

Klintvägen 4

Öreklint

Läget

55

Magnusson(55)

Lu Vg 1:17

Porfyrvägen(?)

Klintebo

Läget

?

Magnusson(82)


Skog 1:13


Granitvägen 6


Trolmen


Inspir. av gårdsnamn på Kinnekulle.


32/36


Alsin(36), Johansen/Hoekstra(2000)

Sö St 1:73

Granitvägen 9

Granstugan

 

35

Borsén(35), Lundell(46), Andersson(47), Hållpås(65)

Sö St 1:67

Granitvägen 11?

Björkhamra

 

36

Larsson(37), Svensson(38), Svensson/Erixon(42), Malm(53)

Sö St 1:68

Granitvägen 10

Olsbo/
Skogshill
[2]

Efter äg. Harry Olsson

31/42

Äg: Olsson(31), Kronqvist(42-49), Magnusson(62), Magnusson/Bornefalk(c90)

           
Under utredning

 

 

 

 

Rå Ög 2:23

Fristad?

Gransäter

Fristad

 

Karlsson(47), Ehn(60)

L Ski 2:49

 

Sommarbo

 

 

Gertrud Strömqvist(70) (f1912) 
Åter till Frufällans startsida