Synpunkter till Lennart.Wasling@culturum.se
Redaktörens egen hemsida
Åter till
Frufällans startsida


Kapellet — Församlingshemmet — Syföreningen


När Frufällans stationssamhälle började byggas ut på 1930-talet tog planer på en kyrklig byggnad också fart. Man började med gudstjänster i AB Damtrikås lunchrum och på något annat ställe, men sökte en mer permanent lösning. Ett förslag till kapell på Vikåsaudden (»Ohlsons udde») togs fram. Om detta har prosten Erik Petzäll skrivit nedan.

Av de storslagna planerna blev det dock en något enklare byggnad, ett församlingshem, av begagnat virke.


Klicka på bilden för att läsa om dem.
 Ett förslag till kapell på Vikåsaudden.
Prosten Petzälls minnesanteckningar.Församlingshemmet och
dess verksamheter 1953–2008.Kyrkliga syföreningen. 
Åter till Frufällans startsida