Synpunkter till Lennart.Wasling@culturum.se
Redaktörens egen hemsida
Åter till
Frufällans startsida

 
Poststation och brevbärare

När Frufällans Fastighetsägareförening bildades 1936 började den genast arbeta med att få en postanstalt till samhället.

Den första tiden sköttes posten av Julius Nilsson på Björkebacka (Ankarvägen 3). Han styrde och ställde med det mesta i samhället på den tiden: byggmästare, stins, mjölkaffärsinnehavare och poststationsföreståndare var några av hans epitet.

Efter en kort tid flyttades posten två hus längre upp i backen till Altorp (Distansvägen 16/Ankarvägen 7).

Expeditionen flyttades därefter ett hus längre ner mot landsvägen, till Villa Rutan där Gertrud Norén (f 1906) blev postföreståndare. Hon bodde med sin familj först på Västerhill, men flyttade till Villa Rutan omkring 1941 och byggde om huset så att det kunde inrymma Frufällans postexpedition.Frimärke stämplat i Frufällan
den 19 juli 1945.

(Obs! portot för vanligt brev var bara 10 öre vid den här tiden.)

Föll på sin post

År 1947 köpte Rickard Hallin fastigheten Villa Rutan (Ankarvägen 5). Där bodde sedan han och hustrun samt sonen Arne med familj. Rickard var också brevbärare — även på söndagar på den tiden (fram till 1951).

Dessvärre föll han på (och med) sin post — i ordens rätta bemärkelse: en vinterdag, den 27 februari 1952, slirade han omkull på landsvägen strax norr om järnvägskorsningen och föll så illa att han avled av skadorna.

Villa Rutan försågs strax efteråt med en utbyggnad, som kunde inrymma postexpeditionen för den nya personalen (som inte längre hörde till familjen). Hedvig Karlsson g. Olsson (Solsäter) var den första föreståndaren där. Inger Marie Wallenius var också anställd där omkring 1954.
Villa Rutan, postexpedition 1947–1954.
Utbyggnaden närmast var post-exp. från 1952.

Till järnvägsstationen

Omkring år 1954 var det dags för flyttning ner till järnvägsstationen. Den funkisinspirerade byggnaden hade 1948 försetts med en utbyggnad mot norr för godshantering; nu var det dags för en utbyggnad mot söder för posthantering. Järnvägs-, buss- och poststation i samma byggnad blev resultatet!

Elvira Karlsson (Ugglebo) — som var med en kort tid redan på föregående ställe (Rutan) — var nu den, som under många år hade hand om samhällets postförsörjning. 1971 ersattes hon av Kerstin Pöhnert (Björkhaga), som då redan arbetat där tre somrar, och blev kvar tills poststationen i Frufällan lades ner.

För brevbärandet svarade Karin Emanuelsson (Örehäll) och därefter bl.a. Wirginia Erixon (Björkhamra), Eva Bergqvist (Bergsliden) och Elsa Lundin (Stenhammar); den senare var modern och skaffade sig en moped för detta arbete. Hon avlöstes omkring 1965 av Lars-Ove Andersson (f.d. Fritidsgården) och tre år senare av Elna Zetterberg från Sjöbo. Som semestervikarier anställdes bl.a. Kerstin Karlsson (Ugglebo), Birgitta Andersson (Björkhem) och Lennart Wasling (Björkelund).

Postexpeditionen låg i utbyggnaden hitom väntsalen, 1954–1992.

Postnummer

När postnummer infördes 1966 fick Frufällan 510 46.
Den 1 april 1996 ändrades det till 502 79
senare till 506 70.
 


»Numrera numera»
var den käcka slogan som användes när postnumren infördes.

Adressering

Före postnumrens och gatunamnens tid adresserades försändelser till boende i samhället med utdelningsadressen villanamn eller boxnummer och postadressen Frufällan.

Några exempel på villanamn syns inom parentes på denna sida; se i övrigt sidan med Namn på villor (= Bebyggelsenamn).

Så här såg adressen ut förr:
  Lennart Wasling
  Björkelund eller Box 6857
  Frufällan

Dagstidningarna

Borås Tidning hämtades från början på stationen. Senare kördes den ut tillsammans med posten på vardagarna och med särskilt tidningsbud på söndagarna (söndagsutgivning började 1949). Bröderna Wasling körde på söndagar fram till 1962.

Västgöta-Demokraten (»V-D») kom vid 15-tiden på vardagar och på morgonen på söndagar (så länge den kom på söndagar, dvs. hela 50-talet). Bröderna Emanuelsson (Örehäll), Eje Lundgren (Nybo), Lennart Wasling (Björkelund), Yngve Linderoth (Fridhem), f. plåtslagaren Emil Gustafsson (Björkhem; 1891–1971) och Tomas Svensson (Viken) var flitiga utdelare. De flesta var käcka ynglingar, men Emil var en pensionär som ungdomarna gillade och gärna pratade med. Han tog till apostlahästarna för sin tidningsrunda.

Senare blev tidningsdistributionen samordnad för alla tidningar.

Emil får representera de trägna tidningsutkörarna.

Posten stängs

Postexpeditionen var kvar i sina lokaler i järnvägsstationen till den 30 april 1992. I december samma år revs stationsbyggnaden.

Därefter har postutdelningen skötts av brevbärare med utgångspunkt i Borås.


Brev från 1937. Espingstorp (»Tullen») hade tydligen adressen Skogsryd, trots att det låg i Frufällan.
Skogsryd ligger bortom stadsgränsen. 
Åter till Frufällans startsida