Synpunkter till Lennart.Wasling@culturum.se
Redaktörens egen hemsida
Åter till
Skogsryd

Öresjö som rekreationsområdeLokomotivångaren Svanen passerar Ålgårdsfallet 1892.

 

En världsunik farkost trafikerade under en kort tid Viskan och Öresjö. Den hette Svanen och var en ångslup som försetts med hjul och kunde gå på land för egen maskin på räls. Tack vare detta kunde »lokomotivångaren» passera förbi fallet vid Ålgården på en 200 meter lång bana.

Båten ägdes av Borås Ångslups AB, där bl.a. konstruktören lektor Magnell på Tekniska skolan var delägare. Den rymde 62 passagerare, var 14 meter lång och vägde 11 ton.

Premiärturen ägde rum den 19 september 1891 och första säsongen varade i tre veckor. Påföljande år var man igång från mitten av maj och två månader framåt. Därefter inställdes vidare turer.

Påstigning skedde norr om Norrbro. Därefter tuffade den sakta fram i Viskan mot Ålgården och förbi fallet där. I Öresjö gjorde den sedan rundturer och angjorde utvärdshusen Almenäs och Långesten (Skogsryds restaurant öppnades inte förrän 1894). <Turlista Svanen, 1892>

Anledningen till att trafiken måste läggas ner var att en ångvagn med egen motor anskaffats för trafik på järnvägen från Borås till Fristad, med hållplatser vid Långesten, Jutagärde och Frufällan. Konkurrensen från denna blev då för stor – turen tog bara omkring 10 minuter till Öresjö.

Observera, att ångaren Svanen aldrig transporterade några gäster till eller från Skogsryds restaurang. Den senare öppnades först 1894, och Svanen lämnade alltså Öresjö 1892. En annan båt med namnet Örn, som ibland syns på bilder, trafikerade Öresjö från 1900, och ersattes 1909 ångslupen Turist. De lade till vid bryggan vid Skogsryd.

År 1927 trafikerades Öresjö av två båtar under sommarhelgerna. De hette Jazz och Öre, och avgick från en tilläggsplats 2 min gångväg från Ålgården. De stannade vid Stenkullen, Skogsryd och även något annat ställe ibland. Ändstation var Skalle, där det fanns bad och servering.

Öre avgick på söndagar från Ålgården kl 9.15, 11.15, 1.15, 3.15, 5.15 och 7.15; Jazz gick en timma senare. På lördagar avgick tre eftermiddags- och kvällsturer.


Läs om ångaren Svanen m.m. i Svenska Turistföreningens årsbok, 1892
 

Öresjö Segel Sällskap – Ö S S

ÖSS bildades 1886 och brukar räknas som Borås första idrottsförening. Som framgår av namnet var det segling man i första hand satsade på, senare kom rodd och även kanot med på programmet
Redan vid sekelskiftet var kappseglingarna ett populärt nöje.

  
Åter till Skogsryds startsida