Synpunkter till Lennart.Wasling@culturum.se
Redaktörens egen hemsida

Stäng bilden

Ekonomisk karta, 1895.
 Kartan visar den bebyggelse som fanns vid sekelskiftet 1800/1900.

Lägg märke till att det med rött inringade området i centrum inte hör till Fristad socken;
det är en del av Torpa socken och tillhör gården Jutagärde.