Synpunkter till Lennart.Wasling@culturum.se
Redaktörens egen hemsida

Stäng bilden

Topografisk karta, 1897.
 Skinnfälla (markerat som gård), men inte Frufälla' är utsatt på kartan.
Skogen (=Varpaliden) är markerad som torp, men är en gård.