Föregående sida

Vinsarps ägarlängd

Kända ägare med årtal som kan beläggas
 

Götar Hunvidsson c:a 1300–1320
N.N. dotter (H Kases hustru) arv
Haldor Kase –1323 gifte
Sigge Djäkn 1323–1350 köp
N.N Siggadotter arv
Ingrid Karlsdotter 1366–1399 arv
Udd Mattsson d:o gifte
Bengt Uddsson arv
Staffan Bengtsson 1454–1471 arv
Karl Bengtsson 1471–1472 Sten Stures dom
Mekthild Staffansdotter 1473 arvstvist
Karl Bengtsson 1475–1495 byte
Örjan Karlsson 1495–1500 arv
Anna Karlsdotter 1500–1552 arv

 
 

Släkt- och ägarförhållanden
 

 


 
Föreningen Änglagårdsbilen – startsida