Åter till:
Indexsida


Björkängs norra ägor, 1646

av Kettil Classon Felterus
 


 

Hemmanet Björkäng (byggnad vid pilen); »Torpa Sochn»

T.v.: Tookarps egor. T.h.: utmark.