Åter till:
Indexsida


Karta 1646

av Kettil Classon Felterus
 


 

Hemmanet »Biörckängh» öster om staden, öster om »Toocarp».

Andra namn, t.v.: Björbo, Ramskulle, Ryssby, Norrby, Hestra, Byttorp, Picke.

t.h.: Smörhulan, Holmen, Hässleholmen Hulta, Trandared, Getholmen.