Åter till:
Indexsida

Fotoalbum


Vattentornet på Kvarnberget


Mer än hundra år

Borås mest kända silhuett har i ålder passerat ett sekel. Vattentornet invigdes nämligen den 1 juli 1900 och var sedan i bruk fram till slutet på 1960-talet.

När tornet byggdes var Borås inne i en mycket expansiv fas och det gamla vattenverket vid Pickesjön klarade inte längre behovet. Detta hade anlagts 1881 och vattnet leddes med självtryck till en reservoar i Annelundsparken.

Ingenjören Gustaf Richert utformade ett förslag med ett vattenverk vid Ålgården och en högreservoar på Kvarnberget, 47 meter högre. Vattnet skulle tas från rullstensåsen utefter Viskans dalgång, men ibland kom även orenat vatten från ån in i systemet. Anläggningen skulle, tillsammans med den gamla från Pickesjön, räcka för 40 000 invånare. Kvarnen vid Ålgården ändrades till pumphus. Brandkåren behövde något högre tryck och anläggningen kompletterades med ett 13 m högt ståndrör, vilket förklarar behovet av ett torn. Själva vattenreservoaren är nämligen nedsprängd i berget och rymmer 750 kbm. Vid eldsvåda, då trycket alltså behöver ökas, stänges en lucka och det tillströmmande vattnet tvingas att stiga upp genom ena grenen av ståndröret; trycket ökas med höjden på detta.

Från 1923 kompletterades anläggningen vid Ålgården så att den även kunde ta emot åvatten, som snabbfiltrerats och steriliserats med klor.

För att erhålla ännu bättre tryck byggdes år 1927 en vattenreservoar på Tokarpsberg — i Gustav Adolfsgatans förlängning. En del rester av denna är ännu synliga.
 

Under åren 1945-1955 skötte rörläggaren Erik Andersson mekaniken vid vattentornet. Han hade även ansvar för att flaggan hissades vid rätt tidpunkt på tornet. Erik hade efterträtt sin bror Verner »Tjocken» Andersson.

Kostnader

Änkan Maria Hedin (Lyckan) sålde mark för 10 000 kr och bokhållaren Börjesson för 2 000 kr på Kvarnberget.

Som arkitekt anlitades Erik Josephson. Han hade stort intresse för försvarsbyggnader, vilket kan förklara vattentornets utseende. Byggmästaren Frans Jonsson (inte Martin Johansson, som tidigare angivits) åtog sig att bygga reservoaren för 20 000 kr och den överbyggda »borgen» för 25 000 kr. Jonssons firma övertogs 1899 av byggmästare Oscar »Byggen» Ohlson, som slutförde arbetet.Några barn med sin lärare på vattentornets trappa; ev. en söndagsskoleutflykt.
I första raden längst ned till höger, i sjömansklänning, står Rut Reinholdsson (f 1900).