Åter till
Väddåkrastiftelsens startsida

Alfred Smedberg – sagoberättaren
De verkliga tomtarna på köksbordet i Väddåkra.

Vendela och Alfred Smedberg.
 
Illustration till Tomtarnas julnatt,
ur Nu ska vi sjunga, 1943.

Biografi

Alla har vi väl sjungit den lustiga julvisan Tomtarnas julnatt med refrängen Tipp-tapp ... Få känner kanske till att det var från Väddåkra som författaren till dessa kända rader kom. Hans namn är Alfred Smedberg, och här en kort biografi över honom.

Alfred Smedberg föddes på Väddåkra 1850. I sin barndom gjorde han känd som en litterärt intresserad upptågsmakare. Han skrev bland annat egna visor, som sjöngs på marknaderna i trakten.

Han fick sin livsgärning bland barnen. Han genomgick under åren 1873–77 folkskollärarseminariet i Växjö och anställdes som lärare i Norrköping 1878. Han blev staden och dess folkskola trogen ända till sin pensionering 1910. Somrarna tillbringade han dock gärna på Väddåkra tillsammans med hustrun Vendela, född i Ökna i Småland.


Alfred Smedberg blev en på sin tid mycket känd sagoförfattare. Med början på 1890-talet publicerade han en stor mängd sagor, men också dikter, humoresker och noveller. Hans första bok Minnen från skogsroten utkom 1906, hans sista Guldäpplen på silvertråd 1927 (postumt). Hans bibliografi upptar imponerande 646 nummer med sagor, visor och berättelser.

Många av Alfred Smedbergs sagor går tillbaka på berättelser om tomtar och troll, häxor och skogsrån, som han hörde i hemmet i barndomen. Hans författarskap har beskrivits som kännetecknat av kärlek till hembygden, humor  och en varm religiositet, där också nykterhet, rättvisa och ärlighet framhävs.

Mest känd för eftervärlden är Smedbergs julvisa Tomtarnas julnatt, eller Tipp-Tapp, som den ibland kallas efter refrängen. Den publicerades första gången i barntidningen Jultomten 1898. Han använde då pseudonymen »Tippu Tipp». 


Författarens Ex Libris
med bild av Väddåkra.


På internet

En del av Alfred Smedbergs berättelser finns idag tillgängliga på internet. De är ibland i moderniserade versioner eller översatta till andra språk.
Biografi Wikipedia
 

Några exempel ur Smedbergs produktion:
Tomtarnas julnatt <text, pdf-fil, Obs 4 sidor>
Tomtarnas julnatt <sång, Mp3-fil> Umeå akademiska kör, 2003
Pojken som aldrig var rädd
De sju önskningarna
 
Åter till Väddåkras-tiftelsens startsida