Åter till:
Indexsida


Verksamhetsberättelse

Verksamheten inom förening/företag ska redovisas för stämman enligt vissa regler. Dessa är beroende på hur stor verksamheten är (se fliken Revision). Nedanstående gäller en mindre ideell förening.

 

Mellan stämmorna är den valda styrelsen ansvarig för föreningens verksamhet och ekonomi — allt enligt föreskrifter i stadgarna.

Styrelsens arbete sker i protokollförda styrelsemöten där besluten tas. Vissa ärenden kan självfallet delegeras.

Efter verksamhetsperiodens slut ska styrelsen sammanställa en berättelse (verksamhets- eller årsberättelse ) över sitt arbete. Denna undertecknas av alla i styrelsen och lämnas därefter till revisorerna (som har den som ett av flera underlag för sin revision). Slutligen läggs den fram för stämman för godkännande.

I exemplet nedan är föreningens verksamhet det viktiga och ekonomin redovisas som en punkt bland andra. I en riktig årsredovisning (för företag) är istället ekonomin överordnad, och verksamheten visas som s.k. noter.
 

Exempel på verksamhetsberättelse i Wordformat