Synpunkter till Lennart.Wasling@culturum.se
Redaktörens egen hemsida
Åter till
Frufällans startsida

Scouter


Under ett par decennier efter kriget var scoutverksamheten omfattande i landet. Var och varannan pojke som är född på 1930- och 1940-talen har nog varit scout. Bland flickorna var det inte lika vanligt, men efterhand kom det igång scoutavdelningar för dem också.

Svenska Scoutförbundet hade kolonner och avdelningar på många ställen, men även frikyrkor och nykterhetsorganisationer hade sin scoutverksamhet.
 


»Var redo»

Unga örnar

I sommarhemmet Solliden [Höjdvägen 2] hade Unga Örnar (arbetarrörelsens barn- och ungdomsorganisation) en scoutavdelning i mitten av 1940-talet.

 

Fritidsgården

Under 1955 startades i Fritidsgården en egen avdelning av Tregula Scoutkår (f.d. III:e Kol.) i Borås. Den fick namnet Skogslöparna och hade Frufällan–Tosseryd som upptagningsområde. Ledare var Kurt Wicktorsson från Tosseryd, som hade något lite hjälp av ledarscouterna Jan-Olof Nilsson och Lennart Wasling. De senare hade efter flerårigt medlemskap i Borås fått förtroendet att axla ledarnas roll (för sina nästan jämnåriga kamrater). Verksamheten (för pojkar) höll på där ett par år.

<Se matrikel från avdelningen i Frufällan; pdf–100 kb>


Tregulas
igenkänningsmärke.

I torpet Frufällan

Sedan flyttades verksamheten till torpet Frufällan (som en gång gav namn åt hela samhället), som låg 100 m nordväst om järnvägskorsningen. Det gamla torpet hade ställts i ordning så att det kunde användas även på vintern. Ledare var fortfarande Kurt Wicktorsson ...

Avdelningen i Frufällan hörde alltså från början till kåren i Borås. Senare blev den en egen kår, Öresjö scoutkår, med avdelningar i Frufällan och Fristad. Thorsten Hallberg övertog rollen som kårchef.
 

Under denna period bildades också en avdelning för flickor. Den leddes av Greta Svensson, Viken.Frufällans flickscouter på läger i Bovik 1958.

Från vänster: Agneta Holmqvist, ledaren Greta Svensson, Birgitta Reimer, Anita Reimer, Lena Wasling, Carina Hallberg, Eva Tapper, Ann Pettersson, Hillevi Svensson.
Lennart Reimer tar emot diplom av Thorsten Hallberg, efter en livräddande insats 1962.
<Läs tidningsartikel – pdf-fil>

På läger

Till scoutlivet hör hajker och läger. I allmänhet förlades årets största läger till pingsthelgen. Några bilder från ett sådant läger finns här.


<Lägerbild; se t.v.> 
Åter till Frufällans startsida