Åter till:
Indexsida


För föreningsrättsaktivister

Någre »rätte» hufvudgrunder för aktive utöfvare af föreningslif


På denna sida finns några synpunkter, som kanske kan vara användbara i föreningslivet.
De är ordnade utan särskilt system. Min förhoppning är att de ska få läsaren att tänka på
 hur det fungerar i den egna föreningen. Kanske kan något tips vara användbart.

 

Liva upp din förening


Synpunkter till Lennart.Wasling@culturum.se

Allmänt

Ordlista

Kallelse

Föredragningslista

Medlemmar & röstlängd

Protokoll

Justering

Reservation

Register

Revision

Skrivregler

Stadgar

Valberedning

Verksamhetsberättelse